Giấy nhám Gold Max

Liên hệ

Giao hàng nhanh chóng
Chính sách bảo hành

Có thể thanh toán online

PHÙ HỢP:

1.Hoàn thiện bề mặt ô tô/Sản xuất xe hơi

2.Ngành sơn & trang trí

3.Ngành gỗ/Xử lý gỗ

4.Công nghiệp tàu biển

VẬT LIỆU THÍCH HỢP ĐỂ MÀI:

6.Nhôm

7.Gỗ cứng

8.Kim loại màu

9.Chà bỏ lớp sơn cũ/ Xử lý về mặt sơn

10.Sơn mài/ Thạch cao/Matrix

11.Nhựa

0936179000