250 UNIVERSAL HARDENER

Liên hệ

Giao hàng nhanh chóng
Chính sách bảo hành

Có thể thanh toán online

For Clear Coat 155 HS and 133 MS

Name Packing Article Package
Universal Hardener 0,25 l 12503 12
Universal Hardener 0,5 l 12504 6
Universal Hardener 2,5 l 12507 4
0936179000